گزارش کامل کارورزی

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما


جهت سفارش تبلیغات با شماره در تماس باشید (ماهانه تنها....... تومان با بازدهی عالی)

ثبت تبلیغات لینکی در سایت تنها با ...... تومان در ماه

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

گزارش کارورزی 1
دانشجو کارورز:
حمیدچعب

رشته تحصیلی:
علوم تربیتی گرایش آموزش دبستان
استاد کارورز:
جناب آ قای صرفه جو
محل کارورزی:دبستان مدرس
سال تحصیلی 1395-1396

 

پیشگفتار :
معلمی هنر ،علم وتجربه است واین سه عامل به معلمان توانایی ومهارت در تدریس وانتقال دانش به یاد
گیرنده را می دهد اهمیت وضرورت اجرای برنامه کارورزی برای کسب صالحیت حرفه ای در معلمان
تاآن حد است که بدون گذراندن واحدهای مربوط در این زمینه ،نباید به دانش آموختگان مراکز تربیت
معلم گواهینامه صالحیت تدریس بدهند واداره کالس های درس وتدریس دروس گوناگون را به آنان
محول نمود.یادگیری کامل منوط به توسعه آموخته ها در سه حیطه شناختی ،عاطفی وحرکتی است زیرا
دستیابی به سلسله مهارت های حرکتی وقتی ممکن می شود که میان آموخته های شناختی وعاطفی
تعامل حاصل شود واین تعامل زمانی حاصل می شود که شرایط بروز رفتارهای مهارتی وحرکتی فراهم
باشد به سبب اهمیت اثر بخشی برنامه کارورزی در موفقیت کار معلمی است که در برنامه های تربیت
معلم کشورهای جهان پس از آموزش های نظری در دانشکده ها ومراکز تربیت معلم،دانشجو معلمان زیر
نظر استادان راهنما وبا تجربه در مدارس به تمرین معلمی می پردازند ودر محیط واقعی آموزشگاه
،مهارت های حرفه ای را تمرین می کنند وبسط می دهند.معلم محور اصلی تعلیم و تربیت است که
ادلسوزانه فعالیت میکند تا مطلبی را به نحو احسن و قابل فهم به فراگیران منتقل کند. بدیهی است
فراهم کردن جوی است که در آن تدریس راحت انجام شود
برنامه کارورزی که به دانشجو معلمان در حین تحصیل ارائه میشود سبب:1(دانشجو معلمان در موقعیت
حقیقی یاددهی و یادگیری قرار گیرند و با روند تدریس اشنا شوند 2(به مشکالت تدریس پی ببرند و به
ارائه راه حل های موجود بپردازند
اماده سازی یک شخص برای شغل شریف معلمی که شغل انبیا است مراحل مختلفی را میطلبد.به نظر
من درس های تئوری برای آمادگی فرد برای شغل معلمی تاثیر دارداما تاثیر ان در برابر درس های
عملی کمتر است.یکی از واحد های اصلی و مهم کارورزی است.کارورزی شخص را برای رسیدن به قله
اوج پرورش افراد اماده میکند که این قله اوج همان شغل معلمی است کارورزی راه را به شخص نشان
میدهد که چگونه با افراد جامعه مخصوصا محصالن ارتباط برقرار کند و همچنین پرورش صحیح این
افراد را نشان دهد بنابراین برای یک معلم که که مهم ترین وظیفه اش پرورش افراد از نظر تربیتی و
اخلاقی و اجتماعی و... است بهترین مقدمه همان کارورزی است


گزارش کلی

مشاهده آزاد#

قبل از شروع کارورزی:

" از زمان پذیرش در دانشگاه فرهنگیان شاید مهمترین مسئله ی که ذهنم را به خود مشغول کرده بود همطن اولین جلسه کارورزی است.
شنبه عصر ساعت 18:30دقیقه عصر آقای پور امامی با کت مشکی خود وارد کلاس شد و گفت که فردا اولین روز کارورزی شماست.
کمی جا خوردم گویا قرار است انتظار چهار ترمه من تمام بشه.
به هر حال کلاس تمام شد و من سوار ماشین شدم و سمت خانه حرکت کردم و کل مسیر را به تخیل درباره فردا سپری کردم.
به خانه که رسیدم اولین کاری که بعد از سلام و احوالپرسی کردم این بود که تمهیدات لازم را برای فردا انجام دادم. کت و شلوارم را اتو کردم و خودم نیز قلم و کاغذ و خودکار مورد نیازم را درکیف گذاشتم.
من یک تجربه بسیار تلخ دارم و آن اینکه همیشه شب قبل از یک فردای مهم اصلا خوابم نمیبره و متاسفانه این بار هم اینطور شد و نزدیک صبح خوابم برد. و بجای ساعت 6و نیم ساعت 6 و چهل و پنج دقیقه از خواب بیدار شدم.
با عجله سعی کردم این ربع ساعت تاخیرم را جبران کنم.صبحانه نخوردم ، همینکه نماز خواندم لباس پوشیدم و هر طور شده بود خودم را به دانشگاه رساندم.ساعت"7:35 بود.به کلاس که رسیدم کسی آنجانبود. بدو بدو رفتم آموزش آقای پور امامی گفت پنج دقیقه پیش بچه ها رفتن!!!
من همان جا یخ زدم. به او گفتم حالامن چکار کنم؟
او گفت که این آدرس محل مدرسه برو تا به آنها برسی.
من نیز آدر را گرفتم و سمت شهر حرکت کردم.

"مسیره راه کارورزی":

اندیمشک _ بلوار راه آهن _ جنب مصلی نماز جمعه _ مدرسه ابتدایی مدرس.

مسیر بسیار شلوغ بود و اول صبح ورودی های شهر ترافیک سنگینی بود. شعاع نور آفتاب مستقیم از شیشه ماشین میگذرند و به چشمانم میزد ؛ و دید مرا مختل میکرد.
بالاخره به مدرسه رسیدم.

"ضمن ورود به مدرسه":
جلو درب مدرسه کمی توقف کردم که دنبال جای پارک برای ماشین باشم.
عرض کوچه کمی تنگ بود و وجود تیر برق هم باعث تنگ تر شدن کوچه منتهی به مدرسه میشد.
به هر حال ماشین را پارک کردم ساعت ماشین "8:10 را نشان میداد.
ساختمان دو طبقه با نمای آجر سی سانتی و شیک و دراوزی کرمی با خط های قرمز و با سر درب # _ مدرسه ابتدایی مدرس _# با زمینه آبی رنگ.
وارد حیاط مدرسه شدم.حیاطی بزرگ با دیوارهای مزین به جملات پندآموز و همچنین دو دروازه کوچک فوتبال در نگاه اول نظر آدم را به خود جلب میکرد.کف حیاط مدرسه آسفالت و خط کشی شده بود.حیاطی تمیز که نقطه نقطه ی آن با فواصل معین سطل آشغال نصب شده بود.سرویس های بهداشتی سمت چپ درب ورودی قرار داشت.که تعداد چشمه های توالت آن منطبق با استاندار جهانی بود یعنی هر ساختمان هشت چشمه.
آبخوری های در جهت مخالف سرویس بهداشتی قرار داشت یعنی سمت راست درب ورودی.آبخوری تمیز و مجهز به آبسردکن.
یک سالن ورزشی نیز در کنار آبخوری ها بود که به دلیل قفل بودن در آن از وسایل موجود در آن اطلاعی بدست نیاوردم.
در سمت چپ در ورودی نیز نردهای بزرگی کشیده بودتد که درون آن درختاتی تنومند و بزرگ کنار بود.
پارکینگ مدرسه در زمین بسکتبال بود دقیقا بعد از نردهای که بر روی درختان کشیده بودند.
والدین بچه ها که به مدرسه مراجعه کرده بودند بر روی نیمکت های که در گوشه گوشه ی مدرسه قرار داشت نشسته بودند و منتظر دیدار با مدیر بودند.
مدرسه سال 43 تاسیس و در سال88 بازسازی بنای تکمیل شده بود.ساختمانی شیک و دو طبقه که در هر چهار طرف پله به سمت طبقه دوم داشت.دیوارهای یالن داری چند برد بود. از جمله برد بهداشت برد فرهنگی برد آموزشی که هر کدام از بردهای با نوشته های مربوط به خود پر شده بودند.میز اشیاء گمشده نیز در سمت راست درب ورودی سالن قرار داشت. آقای فرصتی و استاد صرفه جو در اتاق معاونت مشغول تقسیم بندی بچه ها بر سر کلاس ها بودند بچه های که کلاسشان مشخص میشد توسط آقای فرصتی معاون آموزشی مدرسه به سر کلاسها راهنمایی میشد.
کلاس من نیز مشخص شد طبقه دوم خانم زحن کلاس دوم ابتدایی.
خب مثل سایر بچه ها آقای فرصتی من را سمت کلاس راهنمایی کرد.و ضمن در زدن وسلام و احوال پرسی و کسب اجازه از معلم وارد کلاس شدم.
خانم زحن معلمی بسیار مودب و به روز بود. این را میشد از برخورد اولیه ایشان متوجه شد.
خلاصه وارد کلاس شدم به بچه ها سلام کرد و گوشه ای از کلاس بی سروصدا نشستم. کلاس بزرگ و مجهزی بود ابعاد کلاس 8×5 متر بود با ارتفاع 3 متری سقف که دیوارهای آن تا یک متر سرامیک زده شده بود و بقیه دیوار هم با رنگ آبی آسمانی قابل شستشو رنگ آمیزی شده بود. کف کلاس موزائیک شده و قابل شستشو بود .درست مقابل درب ورودی دو پنجره قرار داشت که پرده قهوی رنگ بر آنها آویزان بود و ارتفاع پنجره از کف کلاس 1متر بود .
سقف کلاس نیز رنگ سفید مات بود و رنگ چارچوب و درب سبز پر رنگ.کلاس دارای پنج مهتابی، که با فاصله معین از هم بر روی سقف نصب شده بودند.
معلم میز بچه رو به شکل گروهی چیده بود یعنی هر دو نیمکت رودر روی هم و هر چهار نفر یک گروه را تشکیل میدادند.
پس از خوردن زنگ استاد نزد ما آمد و گفت بروید برگه خروج را امضا کرده و به دانشگاه برگردید.ما نیز پس از امضا کردن برگه ها از مدرسه خارج شدیم.

 

 

روابط عاطفی :

در یکی از روزهای سرد آذر ماه برای مشاهده تعامالت عاطفی به مدرسه مدرس رفتیم ؛مدرسه ای که به نظر
میرسد مدیر آن سعی در برقراری رابطه ی خوب با همکاران، دانش آموزان وخانواده
هایشان دارند.سعی کردم در اولین گام مصاحبه ای با آقای مدیرداشته باشم پس با همراهی
دوستانم به اتاق ایشان رفتیم .ایشان از ارتباطات خود با کادر مدرسه گفتند واینکه رابطه
بسیار صمیمی بین او و همکاران برقرار است در جلسات بعدی حضورم در مدرسه چند نمونه
از این رفتارها را شخصا دیدم.مثال نگرانی مدیر و تمام کادر مدرسه از عدم حضور و یا تاخیر
معلمین در مدرسه و همکاری بخش اعظم همکاران در حل مشکل ایجاد شده برای یک معلم.
از طرز رابطه مدیریت با همکاران در زنگ های تفریح نیز میتوان این رابطه حسته را تایید
کرد.به عنوان مثال در ساعت تفریح که معلمان در اتاق خود مشغول استراحت چنددقیقه
هستند مدیریت در بین آن ها حضور پیدا میکند و آن ها را با مسائل روز آموزش و پرورش و
بخشنامه های جدید آشنا میکند و از رهنمودها ی معلمان برای آموزش بهتر استفاده میکند. همین امر نشان دهنده صمیمیت بین همکاران و
مدیریت میباشد.
بعد از آن به دفتر معلمان رفتیم. ساعت درس بود و معلمی در اتاق نبود اماچندتن از اولیاء
دانش آموزان در اتاق معلمان حضور داشتند و وضعیت درسی و انظباطی فرزند خود را از
معاون آموزشی جویا میشدند. با آن ها در مورد چگونگی ارتباطشان با معلم ها و مدیر صحبت
کردیم همگی آن ها از ارتباط عالی بین همکاران و کادر مدرسه با خانواده ها صحبت
میکردند.
*.رابطه معلمین با یکدیگر:*
معلم های این مدرسه با یکدیگر رابطه بسیار صمیمی و حسنه دارند.بعد از به صدا در آمدن
زنگ تفریح دبیران یکی یکی وارد اتاق معلمان میشدند و پس از سالم و احوال پرسی مشغول
صرف صبحانه میشدند.رفتار کاملا متعارف بین آن ها قابل مشاهده بود به طوری که گروهی در
مورد مسائل آموزشی و تغیرات کتاب های درسی و حل سوالات مختلف با همکاری یکدیگرمشغول بودند و گروهی خاطرات خود را مرور میکردند و گروهی در مورد مسائل و اخبار های
روز ایران و دنیا بحث میکردند. و در انتها ساعت تفریح هماهنگی های الزم را برای روز پنج
شنبه که جلسه دیدار با خانواده ها بود انجام دادند.

رابطه دانش آموزان با یکدیگر:

بخش عمده ای از حوادث زندگی انسان، درون گروه ها رخ می دهد. اگر با دقت به این موضوع
نگاه کنیم، متوجه می شویم که در واقع، تمام رفتارهای انسان ها متأثّر از افراد و گروه هایی
است که فرد به آن تعلق دارد. کلاس درس هم یک گروه است؛ گروهی که افراد با خصیصه
های مشترک )مثل سن و سال و میزان تحصیالت و رشته تحصیلی( در آن جمع شده اند و
همین موارد، باعث می شود که دانش آموزان به هم نزدیک شوند و احساس دل بستگی کنند.
البته عوامل زیادی هست که باعث جاذبه و انگیزه می شود و این عوامل، اصل مهمی در
.برقراری رابطه دوستانه و صمیمانه اند
این عوامل عبارت اند از: سالم کردن، گشاده رویی و لبخند زدن، با حال و روز یکدیگر آشنا
شدن، تمیزی و آراسته بودن، با ادب بودن، منظّم بودن، وفای به عهد داشتن، تواضع علمی و
بی دریغ آموختن به یکدیگر، احساس مسئولیت در قبال وضعیّت درسی و روحی یکدیگر و
.بسیار موارد دیگر که مجال گفتن آنها نیست
غیر از روابط دوستانه - که در هر کالسی باید باشد - ، روابط دیگری نیز وجود دارد که با توجه
به گروه و هدفمندی آن به وجود می آید و چون گروهِ مورد نظر، گروهی است که اهدافش
مطابق با هدف های آموزشی و پرورشی است، پس روابط موجود در آن، مطابق نظر معلّم و
.شاگردان است
برای مشاهده رابطه عاطفی بین دانش آموزان به حیاط مدرسه و سپس به کلاس درس رفتیم و
در نهایت به نکات زیر رسیدیم:
در زنگ تفریح عده ای مشغول
ورزش کردن و بازی فوتبال در حیاط مدرسه بودند بعضی در صف بوفه برای خریدچاشت خود ؛چند تن از دانش آموزان در گوشه ای از حیاط مدرسه به تنهایی مشغول فکر
کردن بودند از معاون مدرسه که در جایگاه خود مشغول نظارت کلی دانش آموزان بود علت را
جویا شدم و پاسخ او این بود که بعضی از دانش اموزان نظیر علیرضا از روجیه اجتماعی پایینی
برخوردار است.و او به مشاور مدرسه معرفی شده و پیشرفت های قابل وصفی نسبت به اول
سال تحصیلی داشته است.سپس نزد یکی از دانش آموزان رفتم واز او در مورد رابطه مدیر
ومعاونین و کادر مدرسه با دانش آموزان سوال کردم و او نیز رفتار اکثر همکاران رامثبت و
سازنده ارزیابی نمود و در این هنگام زنگ تفریح به صدا در امد و معاون دانش اموزان را با
احترام به سمت کلاس ها هدایت نمود.

رابطه معلمین با دانش آموزان:

بررسی جو عاطفی کلاس درس دانش آموزان و میزان رابطه آن با پیشرفت تحصیلی از جمله
موضوعاتی است که همواره مورد توجه معلمان، مدیران، اولیای آموزش و پرورش و همچنین
والدین بوده است.
کلاس به عنوان جامعه ای کوچک و فرعی از افراد مختلفی تشکیل شده است که از نظر
تجارب، فرهنگ، شخصیت و ... با هم متفاوت هستند و این خصوصیات را با خود به درون
کلاس می اورند بنابراین جو عاطفی متفاوتی در کلاسها حاکم است. و اما تشکیل دهندگان
جو عاطفی کلاس، معلم و دانش آموزانند که هدف عمده آنها آموزش و فراگیری است. پس
برای آموزش و یادگیری الزم است که جو مطلوب و مناسبی در کلاسها برقرار باشد. جو
مطلوب و مناسب، روابط مثبت و هدفداری است که بین معلم و دانش آموزان در کلاس وجود
دارد. روابط معلم و دانش آموزان باید طوری باشد که نیازهای تعلق و وابستگی، دوست داشتن
و دوست داشته شدن، به رسمیت شناخته شدن، ارزش داشتن، احترام و شکوفا شدن استعداد
ها می شود این امر نیز باعث رضایت و خشنودی دانش آموزان می شود و بر سعی و تالش آنان
می افزاید بنابراین، شناخت جو عاطفی کلاس می تواند بازخورد با ارزشی برای معلمان فراهم میکند، چرا که این عامل در ترک تحصیل، غیبت از کلاس، اندوه و افسردگی دانش آموزان، عدم
رضایت و علاقه به درس و یادگیری و غیره اثر دارد
جو عاطفی کلاس درس بسیار مورد تأکید است به طوری که اگر مدیریت کلاس خوب باشد
باعث افزایش مشارکت دانش آموزان در کلاس، کاهش رفتارهای مخرب و استفاده مناسب از
زمان آموزش می شود. رفتار عاطفی معلم با دانش آموز بر یادگیری اثر دارد و منجر به ایجاد
حس عزت نفس دانش آموز و پرورش روابط دوستانه در کالس و مدرسه می شود
جو عاطفی کلاس شامل دو متغیر ادراک )برداشت افراد کلاس از واقعیت های موجود در
کالس( و انتظار )تمایالت و خواستهای افراد در کالس از جو عاطفی کلاس( است و جوی برای
یادگیری مناسب است که در آن تفاوت بین دو متغیر ادراک و انتظار زیاد نباشد. در صورت
وجود تفاوت بین ادراک و انتظار، باید در پی اصلاح یا تغییر جو در کلاس بود و عدم تفاوت
بیانگر آن است که جو مطلوبی در کلاس حاکم است


رابطه مدیر با دانش اموزان:

ازجمله راه های ارتباط مدیر با دانش آموزان می تواند سخنرانی مدیر سرصف و یا درکلاس ها
باشد. مدیر می تواند با ایجاد صندوق ارتباط با مدیر مدرسه از دیدگاه ها و نظرات دانش آموزان
.خود در مدیریت مدرسه بهره جوید
برگزاری جلسات شورای دانش آموزی و ارتباط های موردی و خصوصی می تواند از راه های
دیگر ارتباط مستقیم و نزدیک تر مدیر با دانش آموزان باشد
مدیریت ارتباط خود را را دانش آموزان بیشتر از طریق نماینده های خود یعنی معاونین برقرار
میکند.عدم ارتباط مدیر با دانش اموزان پیامد های زیر را به همراه دارد:
1. عدم آشنایی مدیر با نظرات و دیدگاه های دانش آموزان در مورد مسائل مدرسه
2. عدم آشنایی مدیر با مشکالت دانش آموزان
3. عدم آشنایی دانش آموزان با دیدگاه ها و انتظارات مدیریت مدرسه
4. تضعیف یا نبود حس همکاری دانش آموزان در رابطه با مسائل مربوط به مدرسه
5-بروز این اعتقاد که دانش آموزان مدیر مدرسه را بی لیاقت، بی خیال، زور گو و بی عرضه می
دانند
6-عدم ارزش گذاری روی دانش آموزان و حکومت بر کسانی که ما به آن ها اهمیت نمی دهیمدرپایان هم میتوانم این نکته را یادآور شوم که مدرسه از لحاظ تعامالت عاطفی بین کادر اداری
مدرسه با خانواده ها و شاگردان در سطح بالایی قرار دارد رفتار هایی ر ا از معلم یا کادر
مدرسه و خانواده ها مشهود بودکه نشان دهنده ارتباط صمیمی وتعامالت خوب عاطفی میان
آن ها برقرار است.

*گزارش ثبت رویداد:*

در یکی از روزهای سرد پاییز طبق معمول همیشگی روز یکشنبه به مدرسه مدرس رفتیم جهت گزراندن کاروزی.
سر کلاس دوم بودم با اون معلم بشاش و به روزش که ناگهان معلم دونفر را جهت پرسیدن سوال پای تخته آورد.در ابتدا من فکر میکردم بک پرسش و پاسخ ساده است اما بعد از اینکه پرسش و پاسخ تمام شد.دانش آموزی که سوال را نتوانسته بود جواب دهد رفت و سرجایش نشست اما دانش آموزی که جواب درست را داده بود همچنان منتظر بود این مسئله توجه من به شدت به خودش جلب کرد.خیلی کنجکاو شدم که دانش آموز منتظر چیست؟
که ناگهان معلم سراغ کمد دیواری رفت و از آن یک عدد ستاره کوچک سبز در آورد و به دانش آموز داد؛آن دانش آموز نیز ستاره را جلوی اسمش بر روی جدولی که بر روی دیوار نصب شده بود چسباند.

این حرکت برای من بسیار جالب بود.
چون تاثید بسیار مثبتی بر مشارکت دانش آموزان در روش تدریس فعال داشت.استفاده از محرکهای تشویقی جهت ایجاد یادگیری فعال یکی از بهترین شیوه های است که میتواند بازدهی حاصل از فرایند یاددهی_یادگیری را بالا ببردو منجر به یادگیری بهتر شود.
این مسئله برای من یک تجربه بسیار مفیدی بود که در آینده تدریس من نقش بسزایی خواهد داشت.

 


نتیجه گیری:
من حمیدچعب رفتار دانشجوی ترم چهار رشته علوم تربیتی آموزش دبستان و پیش دبستان دانشگاه فرهنگیان مرکز آموزش عالی امام رضا(ع) دوره چند ماهه کارورزی 1 به نتایج ذیل رسیدم:
1(در ابتدا با ساختار فیزیکی مدرسه و همچنین استاندراد های وسایل و تجهیزات آموزشی به
منظور یادگیری موثر و همچنین جزییات ساختاری مدرسه آشنا شدم
2(سپس با ساختار آموزشی مدرسه یعنی شناسایی هر کدام از کادر های مختلف مدرسه و
وظایف محوله به ان ها و طبقه بندی و تقسیم کار پرسنل به منظور اداره هر چه بهتر اموزشگاه
اشنا شدم
3(با حضور در دفتر دبیران و مدیر و همچنین جلسه کالسی به راحتی رابطه عاطفی بین مدیر
و مسئولین وهمچنین مدیر با دانش اموزان و معاونین با یکدیگر و دانش اموزان ومعلمین با
یکدیگر و دانش آموزان و رابطه دانش آموزان با یکدیگر با رویکرد بهبود روابط و ایجاد رابطه
موثر پرسنل با یکدیگر و همچنین دانش اموزان که خود میتواند سبب ارتقا سطح اموزش و
پرورش شود.
4(با چند جلسه حضور در کلاس های اموزشی مختلف به طور مختصری با روش تدریس
سخنرانی و اکتشافی و همچنین روند اداره اموزشی و همچنین انظباطی کالس و سیستم
ارزشیابی موضوعی و فصلی اشنا شدم
انشالله در دوره های بعدی کارورزی با روش های تخصصی تدریس و جزئیات بیشتر فرآیند
اموزش و با فواید و همچنین کاستی های انواع روش های تدریس بیشتر اشنا شده و راه حل
های کاربردی نیز برای حل این کاستی ها ارائه شود.

و من الله التوفیق
.


Code Center

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

برای ورود به کانال الگرام ما کلیک کنید